घर इंग्रजी शिवाजी महाराज – बहुजनांचा उपकारकर्ता
इंग्रजी - सामाजिक - फेब्रुवारी 19, 2021

शिवाजी महाराज – बहुजनांचा उपकारकर्ता

शिवाजीवरील जोतिबा फुले यांचे गाणे आपल्याला या महान राजाबद्दल सांगतात जे म्हणून ओळखले जात असे ” Rayath cha Raja” – Rayath cha Raja.

Rayath cha Raja, Rayath cha Raja,Rayath cha Raja, Rayath cha Raja. Rayath cha Raja.

Rayath cha Raja.

Rayath cha Raja:


“Rayath cha Raja (Rayath cha Raja) Rayath cha Raja, Rayath cha Raja, Rayath cha Raja! Rayath cha Raja (Rayath cha Raja) Rayath cha Raja? Rayath cha Raja (महाराष्ट्राचा). Rayath cha Raja (Rayath cha Raja) Rayath cha Raja (Rayath cha Raja) Rayath cha Raja. Rayath cha Raja, Rayath cha Raja (Rayath cha Raja) Rayath cha Raja.

Rayath cha Raja (Rayath cha Raja) आणि, अशा प्रकारे, मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले).

मुस्लिमांना टाचेवर आणले
मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले) प्रदेश, मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले). मुस्लिमांना टाचेवर आणले. मुस्लिमांना टाचेवर आणले, मुस्लिमांना टाचेवर आणले (Rayath cha Raja) मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले).

मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले), मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले) (मुस्लिमांना टाचेवर आणले). मुस्लिमांना टाचेवर आणले, मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले). मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले) मुस्लिमांना टाचेवर आणले. मुस्लिमांना टाचेवर आणले, मुस्लिमांना टाचेवर आणले (मुस्लिमांना टाचेवर आणले) मुस्लिमांना टाचेवर आणले (तो एकटाच वर्गात होता, तो एकटाच वर्गात होता). तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता) तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता) तो एकटाच वर्गात होता
तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता). तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता). तो एकटाच वर्गात होता. तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता) तो एकटाच वर्गात होता, आणि, तो एकटाच वर्गात होता, तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता).

तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता) तो एकटाच वर्गात होता, तो एकटाच वर्गात होता, तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता). तो एकटाच वर्गात होता (तो एकटाच वर्गात होता)
तो एकटाच वर्गात होता, तो एकटाच वर्गात होता (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते). जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते), जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते. (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते). जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते, जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते
जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते. जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते, जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते) जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते, जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते
जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते).
जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते
जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते.

जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते), आणि, अशा प्रकारे, जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते). जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते), जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते (जे सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर होते). कधी कधी त्यांचा राग यायचा
कधी कधी त्यांचा राग यायचा (कधी कधी त्यांचा राग यायचा).

कधी कधी त्यांचा राग यायचा, कधी कधी त्यांचा राग यायचा, कधी कधी त्यांचा राग यायचा (कधी कधी त्यांचा राग यायचा, कधी कधी त्यांचा राग यायचा) कधी कधी त्यांचा राग यायचा.

कधी कधी त्यांचा राग यायचा (कधी कधी त्यांचा राग यायचा) कधी कधी त्यांचा राग यायचा (शिवाजी महाराज) कधी कधी त्यांचा राग यायचा. कधी कधी त्यांचा राग यायचा (कधी कधी त्यांचा राग यायचा) कधी कधी त्यांचा राग यायचा), कधी कधी त्यांचा राग यायचा, कधी कधी त्यांचा राग यायचा. मी, कधी कधी त्यांचा राग यायचा, कधी कधी त्यांचा राग यायचा (कधी कधी त्यांचा राग यायचा) कधी कधी त्यांचा राग यायचा (कधी कधी त्यांचा राग यायचा) कधी कधी त्यांचा राग यायचा
(कधी कधी त्यांचा राग यायचा) कधी कधी त्यांचा राग यायचा”

(कधी कधी त्यांचा राग यायचा, कधी कधी त्यांचा राग यायचा)

2 टिप्पण्या

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

हे देखील तपासा

अस्पृश्यता आणि जातिभेदाची सर्रास प्रकरणे

सरस्वती विद्या मंदिरात अनुसूचित जाती समाजातील मुलाची हत्या…